2016 – Mademoiselle Aïa

The best of 2016

Posted on

Whoop Whoop! Дойде и този момент, когато трябва да изпратим старата година и да посрещнем новата. Момент за равносметка и благодарност за всичко това, което ни се е случило и